Sıkça Sorulan Sorular

AHK kurulduğu günden bu yana kahraman ve amacına sadık gönüllüleri ile ayakta durmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
AHK’a gönüllü olmak isteyenler, web sitemizdeki “gönüllü olmak istiyorum” bölümünden başvuruda bulunarak, AHK arama kurtarma kurumsal Akademi’nin oluşturduğu gönüllü basvuru standartlarını (adli sicil belgesi,gönüllülük dilekcesi ,arama kurtarma ve meslek üzerine aldığı sertifikalar fotokopisi, öz geçmiş) evraklari ile başvuruda bulunarak aylık AHK arama kurtarma Kurumsal Akademi’nin periyotlarla düzenlediği gönüllü tanışma toplantısına, ardından sırasıyla temel afet bilinci bölümünde, AHK arama kurtarma eğitim, yönetim ve operasyon kılavuzunda bulunan AHK arama kurtarma gönüllüsü eğitimlerine etik-disiplin semineri oryantasyonlarına katılırlar.
Bunları tamamlayan gönüllü adaylarından yukarıda belirtilen bir takım evraklar talep edilir, evraklarini teslim eden gönüllüler istenilen form’ları imzalayarak genel merkeze gönderirler.
Eğitim ve mülakat aşamasını tamamlayanlar gönüllü olmaya hak kazanır ve AHK arama kurtarma içerisinde faaliyet yürütebilirler.

AHK kurulduğu günden bu yana gönüllüleri ile ayakta durmuş bir sivil toplum kuruluşudur. AHK’ya gönüllü olmak isteyenler, web sitemizdeki “gönüllü olmak istiyorum” bölümünden başvuruda bulunarak ekiplerin aylık periyotlarla düzenlediği gönüllü tanışma toplantısına, ardından sırasıyla
temel afet bilinci ve etik-disiplin semineri oryantasyonlarına katılırlar.
Bunları tamamlayan gönüllü adaylarından bir takım evrak talep edilir. Evraklarını teslim ederken form doldurarak imzalarlar.
Mülakat aşamasını da tamamlayan adaylar gönüllü olmaya hak kazanır ve AHK içerisinde faaliyet yürütebilir. AHK arama kurtarmada yapılan tüm işler gönüllülük esasına göre yapılır.

AHK -Acil Hava Kurtarma Derneği tüm faaliyetlerinde başta 5253 sayılı Dernekler Kanunu olmak üzere yasal düzenlemeleri esas alır.
Derneğimiz bu kapsamda tamamen gönüllülük esası ile çalışmalarını yürütür ve Derneğin çalışma veya faaliyetleri için herhangi bir ücret ödemez.
Yani gönüllülerimize maaş veya ücret ödemiyoruz. AHK gönüllüleri arasında ev hanımı, öğrenci, emekli, işçi, yönetici ya da memur gibi hayatın farklı alanlarından insanlar yer alır. AHK’un değerleri incelendiğinde güvenilirlik ve yardımseverlik
maddeleri görülecektir. Gönüllülerimiz bu esasları temel alıp çalışmalara katılmaktadır.
Kurtarıcı olmak isteyen gönüllülerimiz için eğitimler büyük oranda çalışma saatleri dikkate alınarak hazırlanır. Ancak mesai saatleri içerisinde gerçekleşmesi gereken eğitimler için bir kurum veya kuruluşta çalışan gönüllerimiz izin hakkını kullanır.

AHK – Acil Hava Kurtarma Derneği, başta Türkiye coğrafyası Olmak Üzere ve tüm Dünya’da canlı yaşamını kurtarmak üzere kurulmuş ve bu konu hakkında uzmanlaşmış siyaset üstü bir kurumdur.
Derneğimizin herhangi bir siyasi parti veya görüşle bağı yoktur. Derneğimiz, kurucumuz Resul Uludag’nın kuruluşta sınırlarını belirlemiş olduğu ilkeler ve hedefler, tüzüğünde de yer aldığı gibi milli birlik bütünlük Atatürk ilke ve inkılapları ile laik demokratik cumhuriyeti savunan, insan hak ve özgürlükleri ile eşitlik ilkesini gözeten tarafsız bir yapıdır.
En büyük hedefi Türkiye coğrafyasında arama kurtarma alanında tek bayrak olmak istemesidir.

46 aktif gönüllüden yaklaşık %10’lik bir dilim Merkezi Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkı olan Asil Üye statüsündedir. Bu üyeler genel yazışma ve diğer giderleri için yıllık üye aidatı öder.
ve belirli eğitim düzeyindeki ekip liderlerimiz aylık bağışlarda bulunur. Bunun dışında gönüllülerimizden para talep edilmez Arama Kurtarma Gönüllülerimizin ve yönetimimizin tamamı egitim ve operasyonlarda kullanılan formalarını sadece kendileri temin eder. Ancak gönüllüler dilerlerse ayni ya da nakdi yöntemlerle AHK – ACİL HAVA KURTARMA’ya bağışta bulunabilir.

Vatandaşlarının yaptığı bağışlar oluşturur. Bunun dışında Yurt dışından bulunan başka ülkelerde yaşayan insanlar maddi anlamda destek olabilirler.
AHK -Acil Hava Kurtarma’nin diğer gelirleri ise şöyle sıralanır;
• Çeşitli kurumlarla ortaklaşa yürüttüğümüz projelerden elde ettiğimiz gelirler,
• Dernek ve kuruluş amaçlarımız doğrultusunda verdiğimiz eğitimlerden elde ettiğimiz gelirler,
• Çeşitli ticari kurum ve kuruluşların herhangi bir karşılık beklemeden sağladığı nakdi veya ayni bağışlar.

Döner sermaye “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında, ancak Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlı olarak ve kamu kurumlarında kurulabilmektedir.
AHK ACİL HAVA KURTARMA bünyesinde bu tür bir birim yer almamaktadır. Gelir elde etme yöntemleri ile harcamaların nasıl yapılacağı ve muhasebeleştirileceği Dernekler Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir ve AHK ACİL HAVA KURTARMA aynı kanun kapsamında denetime tâbi tutulmaktadır.

Gönüllülerimiz yılın her günü ve 24 saat boyunca dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.
Vatandaşlarımız, acil durum merkezimiz olan genel merkezimizin telefonundan veya mail yolu ile ihbarlarını bize iletebiliyor. Ayrıca Türkiye / Antalya geneline yayılmış 4 ekibimize ihbarlar,
ekip liderlerinin web sitemizdeki verilen telefonlarına ve bölgelerinde bilinir oldukları için yine vatandaşların telefonlarında kayıtlı olan cep numaralarından aranarak ihbarı alırlar.
Aynı zamanda AFAD, devlet kurumları, güvenlik birimleri veya savcılıklardan da talep geldiğinde operasyonel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin karşılaştığı bir afet durumunda ise AHK ACİL HAVA KURTARMA kendi planlamasına uygun olarak ön hazırlıklarını tamamlar ve acil durum yönetim merkezini işletmeye başlar.

Bir Gönüllü Ne Kadar Sürede Operasyonlara Katılabilir?
Tüm Gönüllüleriniz Operasyonlara Katılabilir mi?
Operasyonel eğitimlerini tamamlamamış hiçbir gönüllümüz, operasyonlara katılamaz. Temel eğitim alan gönüllülerimiz ise sadece lojistik anlamda operasyonların parçası olabilir.
Türkiye / Antalya genelinde 4 ekibimizin bünyesinde 46 aktif gönüllümüz bulunur. Gönüllülerimizin yaklaşık olarak %40’lık bir bölümü operasyoneldir.

AHK ACİL HAVA KURTARMA’nın operasyonlarına katılabilmek için öncelikle gönüllü olmanız, sonrasında ise gerekli eğitimleri almanız, tatbikatlara katılmanız ve görevlerde süreklilik göstermeniz gerekir. Özellikle doğal afetlere yönelik operasyonlarda eğitim almamış kişilerin operasyona katılması, hem operasyonel gönüllerimizin hem de katılan kişinin can güvenliğini tehlikeye atabileceği gibi operasyonun devamlılığı açısından da ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle, bu tür taleplere sizlerin can güvenliği ve operasyonun devamlılığı açısından izin verilmemektedir.

AHK’nın gerçekleştirdiği eğitimler, AHK eğitmenleri tarafından AHK gönüllülerine yönelik olarak hazırlanır ve verilir. Gerçekleştirilen eğitimler, arama ve kurtarma alanında sürdürülebilir bir insan gücü sağlamak adına yapılmaktadır. Dolayısıyla dışarıdan hiç kimse eğitime kabul edilmez. Özlük dosyası ve eğitimlerini tamamlamamış hiç kimse dernek adına faaliyet de bulunamaz.

Genel Başkan danışmanları Genel Başkanımızın seçimi ile gönüllü üyelerden veya mesleki becerisi olan kişilerden uzmanlık alanlarının dernek çalışmalarına katkı sağlaması için oluşturulur ve belirtilen süre danışmalık yaparlar danışmanlar asil üyelerden oluşturulmazlar.

AHK Acil Hava Kurtarma Derneğinde bulunan AHK ismi,arma,bayrak anlamları ile birlikte Kurucumuz Resul Uludağ Tarafından Yazılmıştır.
Tüm Marka ve Telif Hakları Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan resmi belgelerle Resul Uludağ’a Aittir.