Medikal Arama Kurtarma Birimi

AHK Arama ve Kurtarma‘nın, ilgili birimi hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve birimimizle alakalı yetkili kişilerle görüşme sağlamak için lütfen ayrıntılara bakınız.

AHK medikal arama kurtarma birimleri AHK uluslararası arama ve kurtarma derneği içerisindeki gönüllü ve meslek grubu doktor, hekim, sağlık memuru, hemşire, ATT, Anestezi teknisyeni ve
teknikeri ve tüm yardımcı sağlık personelinden oluşur.

AHK medikal arama kurtarma birimlerinde gönüllü olmak için meslek grubu tıp ve sağlık alanındaki eğitim kurumlarından mezuniyet mecburdur. Afet durumlarında olay yerinde yardıma ihtiyacı olanlara yurt içi ve yurt dışı devletin arama ve kurtarma kurumları ile koordineli şekilde acil tıbbi yardım yapmak, İlk yardımın ardından yaralıları en kısa sürede sağlık kurumlarına ulaştırmak, gereken durumlarda müdahalede bulunan sağlık ekiplerine destek olmakla görevlidir.

Olay yerinde tıbbi müdahale için gerekli ortamı sağlamak için haberleşme dahil alt yapı oluşturmak, sağlık birimleri arasında gerekli bilgi alışverişini ve iletişimi sağlamak. Diğer sağlık birimleri ile işbirliği yapmakla görevlidir.

AHK medikal arama kurtarma birimleri medikal alanda kullanılmak üzere tıbbi lojistik alanında sponsor faaliyetleri ve yürütmekle görevlidir. İlk yardım ve basit tıbbi müdahale konularında eğitim verir.