Değerlerimiz

Değerlerimiz
Acil Hava Kurtarma Değerleri;

  • Gönüllülük
  • Karşılıksız Yardımseverlik
  • Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek
  • Milli Birlik Bütünlük
  • Dürüstlük
  • Güvenilirlik
  • Acil Hava Kurtarma Derneği siyasetle uğraşamaz.
  • Hiç bir siyasi parti ile bağı olmamak ile birlikte siyasi partiler ile altyapı niteliği taşıyan dernek, topluluk, kuruluş, dini gruplarla da bir bağı olamaz.
  • Acil Hava Kurtarma Derneği Yüce Türk milletinin emrindedir.